عنوان کتاب: تیتوس آندرونیکوس

Title: Titus Andronicus

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما