Dante Alighieri

دانته آلیگیری

دانته آلیگیری یک شاعر، نویسنده و متفکر سیاسی ایتالیایی بود که سه‌گانه‌ی شاعرانه‌اش به نام «کمدی الهی» تأثیری شگفت روی ادبیات و الهیات داشت. دانته شاعر و فیلسوف اخلاق بود که به خاطر نوشتن کمدی الهی شهرت زیادی دارد. این کتاب از سه بخش زندگی پس از مرگ (به اعتقاد مسیحیان)، یعنی برزخ، بهشت و دوزخ تشکیل شده است. این شعر از نمونه‌های برجسته ادبیات قرون وسطی و یکی از عالی‌ترین آثار ادبی ایتالیایی محسوب می‌شود. دانته را پدر ادبیات مدرن ایتالیا می‌دانند و کارهایش تا قبل از مرگش در سال ۱۳۲۱ به شکوفایی رسیدند

دانته آلیگیری: زندگی و آثار او

دانلود آثار دانته آلیگیری به زبان فارسی و انگلیسی