در مورد نویسنده

دارن شان

در مورد نویسنده

ظهور دارن شان با کتاب «آیومارکا» در سال ۱۹۹۹ آغاز شد. او در ژانویه‌ی ۲۰۰۰، کتابی برای کودکان با نام «سیرک عجایب» نوشت. او این کتاب را بیشتر برای سرگرمی نوشت و همراه دو کتاب دیگر که برای بزرگسالان نوشته بود، روانه‌ی بازار کرد اما این کتاب بسیار مورد توجه قرار گرفت. خصوصاً، وقتی که کمپانی برادران وارنر پیشنهاد ساخت فیلمی بر مبنای این کتاب را داد. او که پیش‌بینی این فروش را نمی‌کرد نویسندگی را ادامه داد ولی برای کودکان! در طول ۵ سال او ۱۱ کتاب دیگر این مجموعه را نوشت.
صفحه نویسنده

در مورد مجموعه زام-بی

دانلود مجموعه زام-بی

شهر

جلد سوم مجموعه زام-بی

بچه

جلد پنجم مجموعه زام-بی

قبایل

جلد هشتم مجموعه زام-بی

سیرک

جلد نهم مجموعه زام-بی

عروس

جلد یازدهم مجموعه زام-بی

فراری

جلد دوازدهم مجموعه زام-بی

الهه

جلد سیزدهم مجموعه زام-بی