Darren Shan

دارن شان

ظهور دارن شان با کتاب «آیومارکا» در سال ۱۹۹۹ آغاز شد. او در ژانویه‌ی ۲۰۰۰، کتابی برای کودکان با نام «سیرک عجایب» نوشت. او این کتاب را بیشتر برای سرگرمی نوشت و همراه دو کتاب دیگر که برای بزرگسالان نوشته بود، روانه‌ی بازار کرد اما این کتاب بسیار مورد توجه قرار گرفت. خصوصاً، وقتی که کمپانی برادران وارنر پیشنهاد ساخت فیلمی بر مبنای این کتاب را داد. او که پیش‌بینی این فروش را نمی‌کرد نویسندگی را ادامه داد ولی برای کودکان! در طول ۵ سال او ۱۱ کتاب دیگر این مجموعه را نوشت. این کتاب‌ها در ۲۸ کشور و به ۲۰ زبان ترجمه شدند. برادران وارنر هیچ‌وقت فیلم هیچ‌یک از کتاب‌ها را نساخت و اجازه‌ی ساخت فیلم دوباره به دارن شان بازگشت. در سال ۲۰۰۵ دارن شان اجازه‌ی ساخت فیلم‌ها را به کمپانی یونیورسال استودیو فروخت.

دانلود آثار دارن شان به زبان فارسی و انگلیسی

لرد لاس

جلد اول مجموعه مبارزه با شیاطین

بک

جلد چهارم مجموعه مبارزه با شیاطین

دد منش

جلد پنجم مجموعه مبارزه با شیاطین

سایه مرگ

جلد هفتم مجموعه مبارزه با شیاطین

شهر

جلد سوم مجموعه زام-بی

بچه

جلد پنجم مجموعه زام-بی

قبایل

جلد هشتم مجموعه زام-بی

سیرک

جلد نهم مجموعه زام-بی

عروس

جلد یازدهم مجموعه زام-بی

فراری

جلد دوازدهم مجموعه زام-بی

الهه

جلد سیزدهم مجموعه زام-بی