عنوان کتاب: کمدی اشتباهات

Title: The Comedy of Errors

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما