عنوان کتاب: هیاهوی بسیار برای هیچ

Title: Much Ado About Nothing

ژانر: نمایش نامه, کمدی, دراما

اولین اجرا: ۱۶۱۲

درباره کتاب

لئوناتو: سوگند به ایمانم برادرزاده، که تو هرگز نخواهی توانست شوهری برای خود بیابی، اگر این چنین با زبانت شرور باشی. آنتونیو: به راستی که در این مورد، او بی‌اندازه ملعون و سیتزه‌جو است! بئاتریس: بی‌اندازه ملعون و ستیزه‌جو، بیش از ستیزه‌جوی معمولی است. بدینسان، شیوه‌ای یافته‌ام تا از شدّت این ارسالی خداوند بکاهم: زیرا گفته شده است که: خداوند به گاو ستیزه‌جو، شاخی کوتاه می‌دهد. امّا برای گاوی که بیش از اندازه ستیزه‌جو باشد، هیچ شاخی نمی‌فرستد. لئوناتو: بدینسان، حال که بی‌اندازه ستیزه‌جو هستی، پس خداوند متعال هم هیچ شاخی برایت نخواهد فرستاد، چنین نیست