نام یونانی: یاپتوس

نام رومی: جاپتوس

خدای: زندگی میرایان

والدین: اورانوس و گایا

همسر: کلایمین

فرزندان: اطلس، پرومتئوس، اپیمتئوس، منوتیوس

انیمیشنی کوتاه درباره یاپتوس

یاپتوس یا جاپتوس در اسطوره‌های یونان یکی از تیتان‌ها، فرزند اورانوس و گایا و از کلایمین یا آسیا، پدر چهار فرزند به نام‌های اطلس، پرومتئوس، اپیمتئوس و منوتیوس بود. او تیتان زندگی فانی بود درحالی که پسرش پرومتئوس، خالق انسان‌ها بود. در تفسیرات مختلف، همسر یاپتوس یا کلایمین است، یا آسیا که هردو دختران اکئانوس و تتیس هستند.

به رهبری کرونوس، یاپتوس و برادرانش علیه پدر خود به پا خواستند، و هنگامی که برای نزدیکی با زمین پایین می‌آمد، در کمین او نشستند. کریوس، هیپریون، کئوس و یاپتوس در چهار گوشه جهان درکمین بودند که خدای آسمان‌ها را به سرعت متوقف کنند، درحالی که کرونوس در مرکز پنهان شده بود تا او را با داسش اخته کند. در آخر او همراه با برادرش کرونوس، در تارتاروس زندانی شد