شعر (۱)

English Poetry (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با شعر شاعران انگلیسی دوران رنسانس تا آغاز قرن بیستم و همچنین بررسی آثار چند شاعر آمریکایی مشهور.

رئوس مطالب:

۱- ویژگی های شعر انگلیسی در ادوار مختلف

۲- ویژگی های سبکی شعرای انگلیسی

۳- تحلیل نمونه هایی از اشعار دوره های مختلف قرن پانزدهم (ترانه های عامیانه) ،قرن شانزدهم (شکسپیر، مارلو، راله، سیدنی، اسپنسر، ویات) ،قرن هفدهم (جان دان، بن جانسون، لاولیس، ساکویل، میلتون، درایدن) ، قرن هجدهم (پوپ، سوئیفت، ساموئل جانسون، توماس گری) ، قرن نوزدهم (وردزورث، کالتریج، بلیک، بایرون، کیتز، شلی، تنی سون، براونینگ، آرنولد، هاپکینز) ،شعر آمریکا تا آغاز قرن بیستم (براد استریت، امرسون، لانگفو، آلن پو، ثورو، ویتمن، امیلی دیکنسون)

منابع اصلی:

Perrine, L. (1974). Literature: Structure, Sound and Sense. Vol. 2. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Allison, A. (ed.). (1983). The Norton Anthology of Poetry. New York: W.W. Norton and Company.
Abrams, M. H. (ed.). (1988). The Norton Anthology of English Literature. New York: W.W. Norton and Company