عنوان کتاب: کیمبلاین

Title: Cymbeline

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما