عنوان کتاب: تروئیلوس و کریسدا

Title: Troilus and Cressida

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما