تمام مساله‌ها با ساختن حلقه‌ها آغاز شد. سه حلقه واسه‌ی الف‌ها که از تمامی قوم‌ها و قبیله‌ها عاقل‌تر بودند. هفت حلقه به ارباب‌های دورف که اندیشه‌های هشیارتری داشته و نه حلقه به انسان‌ها که تباهی پذیر و محکوم به مرگ هستند. اما تمامی گول خورده بودند. برای آنکه سائرون فریب کار در آتش کوه نابودی واسه‌ی خویش یک حلقه ساخت و همه‌ی ظلمت‌های خویش را داخل این حلقه گذاشت. همه‌ی اقلیم‌های آزاد به موجب نیروی حلقه از میان رفته‌اند ولی برخی از آن‌ها مقاومت نشان دادند. آخرین ارتش متحد آدم‌ها و الف‌ها در دامنه‌های کوه نابودی به نبرد پرداخته و موفقیت بسیار نزدیک بود.

تریلر فیلم یاران حلقه

در مورد نویسنده

جی آر آرتالکین

در مورد نویسنده

جان رونالد روئل تالکین نویسنده، شاعر، زبان‌شناس و استاد دانشگاه بریتانیایی بود که به خاطر آثار خیال‌پردازی حماسی‌اش شناخته می‌شود. از معروف‌ترین کتاب‌های او می‌توان به هابیت، ارباب حلقه‌ها و سیلماریلیون اشاره کرد
صفحه نویسنده