نام یونانی: تیئا

نام رومی: دیونه

خدای: عشق و زیبایی

والدین: اورانوس و گایا

همسر: هایپریون

فرزندان: ائوس، هلیوس و سلنه

انیمیشنی کوتاه درباره تیئا

تئا یکی از تایتان‌ها و الههٔ بینایی و نور درخشان آسمان آبی در اساطیر یونان است. نام تئا به تنهایی به معنی الهه است. او با برادر خود هیپریون ازدواج کرد که از او صاحب سه فرزند با نام‌های هلیوس (خورشید)، سلنه (ماه) و ائوس (طلوع) شد