عنوان کتاب: سه تفنگدار

Title: The Three Musketeers

سال چاپ اولیه: ۱۸۴۷

امتیاز گودریدز: ۴

همه برای یکی و یکی برای همه: شعاری بود که با انتشار کتاب سه تفنگدار بر سر زبان‌ها افتاد و حتی تا به امروز نیز کاربرد خویش را حفظ کرده است. این شاهکار ماندگار در ادبیات دنیا را الکساندر دوما، رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و خبرنگار فرانسوی نوشته است. این رمان قهرمانی‌ها و دلاوری‌های سه تن از تفنگداران پادشاه وقت فرانسه، لویی سیزدهم به نامه‌ای آتوس، پورتوس و آرامیس که در کنار جوانی دلاور و زیرک به نام دارتانیان که در طول داستان به عضویت تفنگداران سلطنتی درمی‌آید است. دارتانیان در ابتدای داستان با این سه نفر درگیر می‌شود و قرار دوئل می‌گذارد اما پیش از شروع دوئل اتفاقاتی می‌افتد که این چهار تن با هم پیمان برادری و دوستی می‌بندند و در تمام اتفاقات مهلک و سخت یار و دوست یکدیگر باقی می‌مانند. الکساندر دوما در داستان سه تفنگدار با استفاده از قدرت نویسندگی خود، قسمتی کوچک از تاریخ فرانسه را نیز به خوانندگان نشان می‌دهد.رمان سه تفنگدار در سال 1844 به‌صورت داستان دنباله‌دار در یکی از مجلات فرانسوی منتشر شد. نخستین بار این کتاب توسط محمدطاهر قاجار در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه به فارسی ترجمه و به‌صورت چاپ سنگی منتشر شد. اکنون انتشارات امیرکبیر رمان سه تفنگدار را در پنج جلد و 416 صفحه منتشر کرده است