عنوان کتاب: رام کردن زن سرکش

Title: The Taming of the Shrew

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما