عنوان کتاب: هنرمند گرسنگی

Title: A Hunger Artist

ژانر: فانتزی، داستانی، شک برانگیز، کودک

سال انتشار: ۱۹۱۵

امتیاز از گودریدز: ۳.۸/۵