عنوان کتاب: دوریان گری

Title: The Ballad of Reading Gaol

سال انتشار: ۱۸۹۰

امتیاز از گودریدز: ۴.۱/۵