عنوان کتاب: ارباب و مرد

Title: Master and Man

ژانر: فیکشن. داستان کوتاه

سال انتشار: ۱۸۹۹

امتیاز از گودریدز: ۴.۱/۵