عنوان کتاب: شاه جان

Title: King John

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما