نام یونانی: هایپریون

نام رومی: سان

خدای: خورشید

والدین: اورانوس و گایا

همسر: تیئا

فرزندان: هلیوس، سلنه و ائوس

انیمیشنی کوتاه درباره هایپریون

هیپریون یا هایپریان یکی از تایتان‌ها و فرزند اورانوس و گایا بود. او با خواهر خود تئا ازدواج کرد و صاحب سه فرزند به نام‌های هلیوس، سلنه و ائوس شد. هیپریون به معنای «او کسیست که قبل از خورشید می‌رود به علت اینکه او بعضی مواقع به عنوان خورشید فرض می‌شد