نام یونانی: کریوس

نام رومی: سترن

خدای: صورت های فلکی

والدین: اورانوس و گایا

همسر: ایریبیا

فرزندان: پالاس، پرسس، آسترائوس

انیمیشنی کوتاه درباره کرونوس

کریوس در اسطوره‌های یونان یکی از پیرترین تیتان‌ها، فرزند اورانوس و گایا است. او با ایریبیا، دختر گایا و پونتوس ازدواج کرد و از او صاحب سه فرزند به نام‌های پالاس، پرسس، آسترائوس شد

او نیز همراه با برادرانش در جنگ با المپ نشینان شکست خورد و در تارتاروس زندانی گشت