عنوان کتاب: کوریولانوس

Title: Coriolanus

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما