Linguistic_Department

پست های مربوط به زبان و ادبیات

Comparative Literature

آدبیات تطبیقی Comparative Literature حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: 2 نوع درس: اختیاری دانلود کتاب های این درس هدف درس:آشنایی دانشجویان با ادبیات تطبیقی و فعالیت های انجام شده به ویژه در زمینه ی ادبیات انگلیسی و فارسی. رئوس مطالب: ۱- درآمد بر مبانی نظری ادبیات تطبیقی۲- مروری بر تاریخچه فعالیت های انجام …

Comparative Literature Read More »

Grammar

ادبیات جهان ‌World Literature حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: 2 نوع درس: اختیاری دانلود کتاب های این درس هدف درس: آشنایی دانشجویان با مباحث تخصصی دستور زبان انگلیسی رئوس مطالب: ۱- تجزیه و تحلیل جمله۲- اشکال مختلف جمله از دیدگاه سبک شناسی۳- بازنویسی جملات بر اساس معیارهای صوری و معنایی۴- بررسی پیشرفته ساختار …

Grammar Read More »

Translation Project

پروژه ترجمه Translation Project حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: ۲ نوع درس: پایه دانلود کتاب های این درس هدف درس: افزایش مهارت در ترجمه دوسویه و کاربرد نظریه های ترجمه بطور عملی در ترجمه کتب به صورت انفرادی. رئوس مطالب: ۱- انتخاب کتاب مورد نظر ۲- ترجمه کتاب توسط دانشجو و نظارت مستمر …

Translation Project Read More »

Interpretation

ترجمه شفاهی Interpretation حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: ۲ نوع درس: تخصصی دانلود کتاب های این درس هدف درس: کسب مهارت دانشجویان در ترجمه شفاهی (همزمان) از زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس. رئوس مطالب: ۱- روشهای برگردان جملات و عبارات از زبان مبدا به زبان مقصد ۲- انتخاب واژه ای مناسب ۳- …

Interpretation Read More »

A Survey of Translated Literary Texts

بررسی ترجمه آثار ادبی A Survey of Translated Literary Texts حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: ۲ نوع درس: تخصصی دانلود کتاب های این درس هدف درس: بررسی متون ترجمه شده ادبیات فارسی و انگلیسی بمنظور آشنایی با روشهای بکار برده شده در ترجمه اینگونه متون و نقد و بررسی آنها. رئوس مطالب:در این …

A Survey of Translated Literary Texts Read More »

Translating Islamic Texts

ترجمه متون اسلامی Translating Islamic Texts حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: ۲ نوع درس: تخصصی دانلود کتاب های این درس هدف درس: بکارگیری عملی آموخته ها در درس بررسی ترجمه آثار اسلامی در ترجمه آثار اسلامی از انگلیسی به فارسی و بالعکس. رئوس مطالب:ترجمه  متونی در خصوص:۱- توحید۲- نبوت۳- معاد۴- امامت۵- جهاد۶- عدل …

Translating Islamic Texts Read More »

Translating Economic Texts

ترجمه ی متون اقتصادی Translating Economic Texts حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: ۲ نوع درس: تخصصی دانلود کتاب های این درس هدف درس: آشنایی دانشجویان با ساختار و واژگان بکار رفته در متون اقتصادی و کسب مهارت عملی در ترجمه و ویرایش این متون.رئوس مطالب: ۱- تعریف اقتصاد ۲- مکاتب اقتصادی ۳- بهره …

Translating Economic Texts Read More »

Translating Legal Deeds and Correspondence-(2)

ترجمه مکاتبات و اسناد (۲) Translating Legal Deeds and Correspondence-(2) حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ترجمه مکاتبات و اسناد (۱) تعداد واحد: ۲ نوع درس: تخصصی دانلود کتاب های این درس هدف درس:ادامه آشنایی دانشجویان با ترجمه مکاتبات بازرگانی و اسناد ثبتی و سیاسی. رئوس مطالب: ۱- ترجمه استاد ثبتی (سند ازدواج و حکم طلاق و …

Translating Legal Deeds and Correspondence-(2) Read More »