عنوان کتاب: حکایت زمستان

Title: Winter's Tale

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما