نام یونانی: تتیس

نام رومی: تتیس

خدای: زمان

والدین: گایا و اورانوس

همسر: اوکئانوس

فرزندان: اوکئانیدها

تتیس در اساطیر یونانی یکی از شش دختر اورانوس و گایا و تجسم اقیانوس پربرکت بود. او با برادرش اوکئانوس ازدواج کرد و از او دارای بیش از ۳۰۰۰ فرزند به نام اوکئانیدها و ریورها شد، آن‌ها چشمه‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های جهان بودند. تتیس برای رئا به مانند مادری می‌بود و او را در حین جنگ میان تایتان‌ها با المپ‌نشینان بزرگ کردتتیس در اساطیر یونان، نام ایزدبانوی دریا و مادر آشیل بود. در عروسی او با پلئوس، اریس سیب طلایی را میان مهمانان انداخت، که همین امر موجبات داوری پاریس و بعد شروع جنگ تروآ گردید.