عنوان کتاب:ابلیس

Title: Stand

عنوان کتاب: رمان. فانتزی. پساآخرزمانی

کتاب ابلیس، رمانی پساآخرالزمانی و فانتزی نوشته ی نویسنده ی مشهور آمریکایی، استیون کینگ است. زمانی که مردی از یک آزمایشگاه بیولوژیک فرار می کند، زنجیره ای از اتفاقات مرگبار به وقوع می پیوندد و ویروسی جهش یافته منتشر می شود که در طی فقط چند هفته، 99 درصد انسان ها را از بین می برد. افرادی که از این مهلکه جان سالم به در برده اند، در ترس و سردرگمی به سر می برند و به شدت به یک رهبر نیاز دارند. با پیشروی داستان، دو نفر برای رهبری و هدایت این جامعه ی کوچک پا پیش می گذارند: زنی 108 ساله و خوش قلب به نام مادر آباگیل که از بازماندگان می خواهد جامعه ای در ایالت کلرادو بسازند؛ و مردی شرور به نام راندال فلگ که از آشوب و خشونت لذت می برد