عنوان کتاب: دوریان گری

Title: The Picture of Dorian Gray

Genres: Novella, Fairy tale, Fiction, Ghost story, Victorian literature, Morality play, Christmas Story

سال انتشار: ۱۸۹۰

امتیاز از گودریدز: ۴.۱/۵

کتاب تصویر دوریان گری به عنوان مشهورترین اثر اسکار وایلد نویسندهی ایرلندی شناخته میشود. اسکار وایلد در این کتاب فلسفهی زیبایی شناختی را به خوبی شرح داده است و با خلق شخصیتهایی عمیق و فلسفی معنای زیبایی را به خوبی بیان کرده است. رمان تصویر دوریان گری را به عنوان نخستین اثر ادبی دربارهی زیبایی شناسی میشناسند. زیبایی شناسی یا زیبایی پرستی یک جنبش هنری است که در قرن نوزدهم میلادی به‌وجود آمد. تمرکز جنبش زیبایی شناسی بررسی زیبایی یک اثر هنری فارغ از جست‌وجوی هرگونه معنی غایی برای آن است. شعار اصلی این جنبش «هنر به (خاطر) هنر بودن» است. تاثیر این جنبش در اروپا به شدت زیاد بود و بهترین نمونه‌های ادبی تاثیر گرفته از این جنبش در ادبیات انگلستان قابل مشاهده و بررسی است. اسکار وایلد یکی از پیشگامان این جنبش بود و تصویر دوریان گری بهترین نمونه‌ی آن.