عنوان کتاب: مغازه عتیقه فروشی

Title: The Old Curiosity Shop

Genres: Novel, Fiction, Social criticism

سال انتشار: ۱۸۴۰

امتیاز از گودریدز: ۳.۸/۵

نوشته چارلز ديکنز، داستاني تلخ را بازگو ميکند. دختري جوان با پدربزرگ پيرش در دکان غم‌انگيز و در ميان اشياي کهنه و در محيط غبارآلود و غم‌گرفته‌اي که با جواني او تضادي عجيب دارد، به سر مي‌برد. دختر با فداکاري از پدربزرگ مراقبت مي‌کند و بر اثر حوادث و بدبختي‌هايي که به ورشکستگي پدربزرگ مي‌انجامد و بر اثر فشار طلبکاران که مغازه را توقيف مي‌کنند، همراه او مي‌گريزد. اين دو مدتها از ترس گرفتار شدن، از اين سو به آن سو سرگردان و آواره مي‌مانند تا سرانجام… ديکنز موجود پاک و باصفا و فداکاري را پيش چشم مي‌گذارد که در دنيايي نفرت‌انگيز به رنج و مرگ محکوم مي‌گردد، دنيايي که در آن روابط عميق انساني رو به انهدام گذارده و روش استثماري و سرمايه‌داري دوزخي مرگبار پديد آورده است