عنوان کتاب: مردان بدون زن

Title: Men Without Women

Genres: Novel, Allegory, Nautical fiction

سال انتشار: ۱۹۲۷

امتیاز از گودریدز: ۳.۶/۵

مجموعه داستان مردان بدون زنان مجموعه‌ای از چهارده داستان‌ کوتاه است که در سال ۱۹۲۷ منتشر گردید. تم های بنیادی و اصلی عنوان شده در این کتاب در برگیرنده مفاهیمی چون طلاق، خیانت، مرگ و گاوبازی است

داستان های این مجموعه
•  “The Undefeated”
•  “In Another Country”
•  “Hills Like White Elephants”
•  “The Killers”
•  “Che Ti Dice La Patria?”
•  “Fifty Grand”
•  “A Simple Enquiry”
•  “Ten Indians”
•  “A Canary for One”
•  “An Alpine Idyll”
•  “A Pursuit Race”
•  “Today is Friday”
•  “Banal Story”
•  “Now I Lay Me”