رشته زبان و ادبیات انگلیسی

ظرفیت پذیرش دانشگاه های ایران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی(سال ۹۹)

ظرفیت پذیرش نیمه دوم

ظرفیت پذیرش نیمه اول

دانشگاه

۰

۲۵

تهران

۰

۲۲

شهید بهشتی

۰

۱۸

علامه طباطبایی

۰

۲۰

اصفهان

۰

۲۰

شیراز

۰

۳۰

مشهد

۰

۲۴

تبریز

۳۵

۰

اراک

۰

۴۵

ارومیه

۹

۱۸

دانشگاه الزهرا

۰

۳۵

ایلام

۰

۴۰

جهرم

۰

۴۵

حکیم سبزواری

۰

۴۰

خلیج فارس

۰

۳۰

خوارزمی(کرج)

۰

۳۰

رازی(کرمانشاه)

۵

۳۵

زنجان

۱۵

۲۵

سمنان

۱۰

۲۵

شهید باهنر کرمان

۴۰

۰

شهید چمران(اهواز)

۰

۴۵

شهید مدنی آذربایجان(تبریز)

۰

۶۰

قم

۸

۲۲

کاشان

۰

۴۰

کردستان

۱۰

۳۵

گلستان(گرگان)

۱۰

۳۵

گیلان (رشت)

۰

۳۵

لرستان

۲۰

۲۰

مازندران

۰

۶۰

ملایر

۰

۳۰

نیشابور

۰

۳۵

ولی عصر (رفسنجان)

۰

۳۵

یزد

دروس تخصصی چارت درسی رشته ادبیات انگلیسی(بر اساس برنامه دانشگاه اصفهان)