ترجمه شفاهی

Interpretation

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

کسب مهارت دانشجویان در ترجمه شفاهی (همزمان) از زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس.

رئوس مطالب:

۱- روشهای برگردان جملات و عبارات از زبان مبدا به زبان مقصد

۲- انتخاب واژه ای مناسب

۳- بالا بردن سرعت ترجمه از طریق تمرین و ممارست

۴- ایجاد تغییرات دستوری و واژگانی و سبکی لازم متناسب با زبان مقصد.

منابع اصلی:

– نوار های مختلف شنیداری و دیداری به زبان فارسی و انگلیسی.