عنوان کتاب: در زمان ما

Title: In Our Time

سال انتشار: ۱۹۲۴

امتیاز از گودریدز: ۳.۸/۵

شش وزیر کابینه را تیرباران کردند. یکی از وزیران حصبه داشت. کوشیدند او را جلوی دیوار سرپا نگه‌دارند، ولی او توی آب نشست. پنج وزیر دیگر خیلی آرام جلوی دیوار ایستادند. وقتی نخستین تیرها را شلیک کردند، وزیر سرش را روی زانوهایش گذاشته بود. به اعتقاد منتقدان، ویژگی منحصر به فرد داستان‌های ارنست همینگوی، برنده‌ی جایزه‌ی ادبی نوبل و پولیتزر، سیر نویسندگی جهان را به دوران پیش و پس از همینگوی نامگذاری می‌کند. مجموعه داستان در زمان ما به سرعت با استقبال جامعه‌ی روشنفکری رو‌به‌رو شد؛ با داستان‌هایی چون مشت‌زن حرفه‌ای، گربه زیر باران ودکتر و همسرش