عنوان کتاب: فیل ها به یاد می آورند

Title: Elephants Can Remember

Genres: Mystery, Novel, Crime novel, Crime Fiction, Reference work

سال انتشار: ۱۹۷۲

امتیاز از گودریدز: ۴.۱/۵