انیمیشنی کوتاه درباره کئوس

کئوس در اساطیر یونانی یکی از تایتان‌ها، فرزند اورانوس (آسمان) و گایا (زمین)، پدر لتو، همسر فوبه و پدربزرگ آپولون و آرتمیس، و استریا بود. همراه با دیگر تایتان‌ها، کئوس توسط زئوس و دیگر المپ‌نشینان سرنگون شد. بعد از جنگ تایتان‌ها او و دیگر برادرانش به تارتاروس تبعید شدند اما بالاخره زئوس آن‌ها را از زندان آزاد نمود.