نام یونانی: آپولو

نام رومی: آپولو

خدای: خدای روشنایی(خورشید)

والدین: زئوس و لتو

فرزندان: اسقلبیوس، ترویلوس، اریستائوس، اورفئوس

آپولو از مهم‌ترین خدایان المپ‌نشین است. پدر آن زئوس و مادرش لتو از الهه‌های المپ بوده‌است. آپولون در جزیره دلوس به دنیا آمده‌است. او را از خدایان آسیایی دانسته‌اند که اصلاً از آسیای صغیر یا از عربستان به یونان رفته ولی اصولاً یک خدای آریایی هم نیست اما یونانیان به قدری آن را با خیال آمیخته‌اند به یکی از مهم‌ترین خدایان المپ تبدیل شده‌است. او در اصل خدای نور و روشنایی بود و به همین دلیل به او فبوس میگفتند. همچنین خدای آبادانی و ساختمان سازی و سیمین کمان و خدای غیب گویی بوده‌است. اما مهم‌تر از همه او خدای موسیقی و هنر بود و شهرت او به دلیل همین است. او عاشقانه‌های زیادی داشته که عمدتاً با پایانی تلخ تمام می‌شود. گفته شده او از بدو تولد دشمنان زیادی داشته از جمله تی تیوسکه از دشمنان شماره یک او پی تون بوده‌است